+31 (0)76 514 42 08 info@rokslaw.nl

Disclaimer Roks Law

Deze disclaimer is van toepassing op deze website en alle overige uitingen van Roks Law op o.a. internet en social media.

De informatie op deze website en in alle overige uitingen is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en bevat geen adviezen. Roks Law staat er niet voor in dat de informatie juist, up-to-date en volledig is en evenmin voor de geschiktheid daarvan voor specifieke doeleinden. Aan de inhoud van deze website en alle overige uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Roks Law kan niet garanderen dat de informatie op deze website en in alle overige uitingen niet gemanipuleerd en vrij van virussen is.

Ieder gebruik van deze website en ieder gebruik van de informatie op deze website en in alle overige uitingen komt geheel voor eigen risico. Roks Law is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van deze website en het gebruik van de informatie op deze website en in alle overige uitingen. Het is mogelijk dat via deze website of overige uitingen toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Roks Law is evenmin aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van die websites en informatie.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze website en alle overige uitingen komen uitsluitend toe aan Roks Law en/of haar licentiegevers. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roks Law niet toegestaan om de inhoud van deze website en alle overige uitingen te verveelvoudigen, verspreiden, openbaren en/of exploiteren.

Wilt u meer weten?

Ik vertel u graag meer over wat ik voor u kan betekenen.