+31 (0)76 514 42 08 info@rokslaw.nl

Incasso

Ontvang snel betaling

U wenst betaling te ontvangen voor de door u geleverde goederen of diensten. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer uw facturen niet worden voldaan, wilt u een volhardende, daadkrachtige en gespecialiseerde incassoadvocaat kunnen inschakelen. Een incassoadvocaat die ervoor zorgt dat de openstaande vordering alsnog snel van uw debiteur wordt geïncasseerd. ROKS LAW kan dit in veel gevallen op basis van No Cure No Pay voor u doen.

Stuur uw incassodossier
U kunt de gegevens met betrekking tot uw openstaande vordering (zoals facturen, toepasselijke algemene voorwaarden en eventuele aanmaningen) per e-mail toesturen naar info@rokslaw.nl en ROKS LAW neemt uw incassodossier vervolgens doorgaans binnen één werkdag in behandeling. In veel gevallen kan dat dus op basis van No Cure No Pay.

Van verschillende vorderingen
ROKS LAW is uw incassospecialist die u het incassotraject uit handen neemt en financieel succes voor u behaalt. Het kan daarbij gaan om allerlei vorderingen zoals openstaande facturen voor geleverde goederen of diensten, een niet terugbetaalde geldlening of een huurachterstand.

Vaak gaat het om Business-to-Business (B2B) vorderingen maar ook bij Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Business (C2B) en Consumer-to-Consumer (C2C) vorderingen is ROKS LAW u graag van dienst. ROKS LAW kan u helpen bij nationale en internationale incassozaken.

“ROKS LAW is uw vasthoudende incassoadvocaat die u meerwaarde biedt.”

Verhaal uw incassokosten
In de sommaties aan uw debiteur zal ROKS LAW niet alleen aanspraak maken op de hoofdsom maar ook op de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten. Vaak lukt het om alle rente en kosten eveneens te innen. In dat geval kost de buitengerechtelijke incasso door ROKS LAW u per saldo niets en is deze voor u dus gratis.

Zo nodig via de rechter
Als uw vordering niet buiten de rechter om kan worden geïncasseerd, dan beschikt ROKS LAW over diverse gerechtelijke instrumenten om alsnog betaling te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld conservatoire (of bewarende) beslaglegging, een dagvaardingsprocedure, een incasso kort geding, een faillissementsaanvraag of een betalingsbevelprocedure (bij grensoverschrijdende incasso’s).

Haal uw recht
ROKS LAW kan voor u verkregen vonnissen met behulp van een deurwaarder ten uitvoer laten leggen. Bijvoorbeeld door (executoriale) beslaglegging op bankrekeningen, loon of uitkeringen (boven de beslagvrije voet), vorderingen van uw schuldenaar op klanten of andere partijen, woningen of bedrijfspanden, auto’s, schepen, inboedel en overige zaken.

Uw sparringpartner
ROKS LAW fungeert verder als uw sparringpartner bij bijvoorbeeld een verweer of faillissement van uw debiteur. ROKS LAW adviseert u ook graag over de vestiging of uitwinning van zekerheden, zoals een bankgarantie, borgstelling, pandrecht, hypotheekrecht of eigendomsvoorbehoud.

“ROKS LAW is uw incassopartner met oog voor uw commerciële belangen.”

Strak incassobeleid
ROKS LAW is u daarnaast graag van dienst bij het optimaliseren van uw eigen interne processen. Daarbij kunt u denken aan het op een rechtsgeldige wijze van toepassing verklaren van uw algemene voorwaarden en het correct inrichten van uw aanmaningstraject. Daarmee vergroot u uw kansen op een geslaagde incasso.

Goed creditmanagement, professioneel debiteurenbeheer en strak incassobeleid leveren uw onderneming een goede cashflow en meer liquiditeit op. Dit leidt tot betere financiële kengetallen (ratio’s) voor uw bedrijf.

Incassoverweer
Wordt u ten onrechte aangesproken tot betaling? Ook dan is ROKS LAW uw raadsman en zal zij u bijstaan in uw verweer tegen de onterechte vordering.

Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten
ROKS LAW is al vele jaren actief lid van de specialisatievereniging de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA). Door de strikte opleidingseisen van de VIA is ROKS LAW steeds op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. U bent dus verzekerd van een professionele aanpak door een specialist bij uitstek.

Wilt u meer weten?

Ik vertel u graag meer over wat ik voor u kan betekenen.

Handelsgeschillen

Wikkel een zakelijk conflict goed en snel af met behulp van een deskundige, ervaren en praktische geschiloplosser.

Procederen

Laat u in een rechtszaak bijstaan door een betrouwbare, gedreven en doortastende procesadvocaat.

Contracten

Voorkom geschillen door zaken vooraf deugdelijk te laten vastleggen door een uitstekend jurist op het gebied van het contractenrecht.