+31 (0)76 514 42 08 info@rokslaw.nl

No Cure No Pay

No Cure No Pay Incasso

ROKS LAW is uw No Cure No Pay advocaat op het gebied van incasso. Uw volhardende, daadkrachtige en gespecialiseerde incassoadvocaat die uw openstaande vordering snel voor u zal innen. ROKS LAW brengt de incassokosten bij uw debiteur in rekening.

Hoe kunt u uw vordering bij ROKS LAW indienen?
U kunt uw vordering eenvoudig en snel ter incasso uit handen geven aan het No Cure No Pay advocatenkantoor ROKS LAW. Hoe?

 1. Stuur een e-mail naar info@rokslaw.nl
 2. Stuur de gegevens met betrekking tot uw openstaande vordering mee.
  Bijvoorbeeld: facturen, toepasselijke algemene voorwaarden en aanmaningen.

ROKS LAW neemt uw incassodossier vervolgens doorgaans binnen één werkdag in behandeling. Van toepassing zijn de Incassovoorwaarden No Cure No Pay.

“Laat u ontzorgen en geef uw No Cure No Pay Incasso aan ROKS LAW uit handen.”

Incassokosten
ROKS LAW zal uw debiteur een of meer (aangetekende) aanmaningen sturen en/of telefonisch sommeren tot betaling. In de aanmanings-/sommatiebrief zal ROKS LAW niet alleen aanspraak maken op de hoofdsom maar ook op de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten. ROKS LAW zal de voor bedrijven geldende incassokosten berekenen op basis van uw algemene voorwaarden of de wettelijke tabel c.q. staffel.

Volledige incasso
Vaak lukt het om uw volledige vordering inclusief alle rente en incassokosten te innen. In dat geval ontvangt u per saldo (nagenoeg) de gehele hoofdsom van uw vordering.

Gedeeltelijke incasso
Als uw vordering gedeeltelijk wordt betaald, wordt het betaalde bedrag naar rato van enerzijds de hoofdsom en anderzijds de rente en incassokosten aan u respectievelijk ROKS LAW toegerekend. In dat geval ontvangt u dus het overgrote gedeelte van het geïncasseerde bedrag.

No Cure No Pay
Als onverhoopt niets wordt betaald, hoeft u aan ROKS LAW geen honorarium te betalen – No Cure No Pay – maar slechts een bescheiden bedrag van 75 euro exclusief btw en verschotten (dat zijn geringe kosten van KvK-uittreksels, aangetekende zendingen e.d.) aan dossierkosten. Dit wordt ook wel aangeduid als No Win No Fee. De financiële drempel om ROKS LAW in te schakelen voor uw incasso is dus bijzonder laag. Er is geen risico op hoge kosten bij geen resultaat.

“Géén risico op hoge kosten bij geen resultaat. Schakel ROKS LAW dus nu in!”

Voor ondernemers
No Cure No Pay Incasso door ROKS LAW is bedoeld voor ondernemers. Niet alleen voor grote ondernemingen maar bij uitstek ook voor het MKB en zzp’ers die te maken hebben met onbetaalde vorderingen.

Voorwaarden No Cure No Pay Incasso
U kunt ROKS LAW alleen op basis van No Cure No Pay inschakelen voor de buitengerechtelijke incasso van een onbetwiste zakelijke (B2B) vordering van tenminste 1000 euro op een in Nederland gevestigde debiteur. De voor de No Cure No Pay Incasso geldende regels kunt u raadplegen in de toepasselijke Incassovoorwaarden No Cure No Pay.

Gerechtelijke, betwiste, particuliere en buitenlandse incasso
Ook als uw vordering niet onder de voorwaarden voor No Cure No Pay Incasso valt, kunt u uw incasso aan ROKS LAW uitbesteden. Bijvoorbeeld in geval van:

 • Gerechtelijke incassoprocedures (o.a. conservatoir beslag, dagvaarding, incasso kort geding en aanvraag van faillissement)
 • Verweer van de debiteur tegen uw vordering
 • Incasso door en/of op particulieren
 • Incasso van kleine(re) bedragen
 • Incasso in het buitenland (in het bijzonder in andere Europese landen als België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije, Polen, Roemenië, Bulgarije en Griekenland)

Neemt u ook in die gevallen gerust contact op met ROKS LAW. ROKS LAW licht u graag in over de mogelijkheden.

“ROKS LAW incasseert uw vordering en de incassokosten zijn voor uw debiteur.”

Verschil met incassobureau of deurwaarder
Veel incassobureaus en deurwaarders bieden incasso diensten aan op basis van No Cure No Pay. ROKS LAW doet dit ook en qua tariefmethode is er dus geen verschil. U bespaart dan ook geen kosten door het inschakelen van een incassobureau of deurwaarder. Het verschil met een incassobureau of deurwaarder is onder meer dat het advocatenkantoor ROKS LAW:

 • U de diensten van een gespecialiseerde incassoadvocaat kan bieden
 • Het faillissement van een debiteur kan aanvragen
 • De rechter kan verzoeken om toestemming voor conservatoir beslag
 • Bevoegd is om te procederen in zaken met een belang van > € 25.000,00
 • Een incasso kort geding kan starten
 • Vanwege deze gerechtelijke middelen meer druk op de debiteur kan zetten en kan doorpakken als het moet
 • Vaak beter in staat zal zijn om een verweer van de debiteur op waarde te schatten en te weerleggen of een eventuele schikking tot stand te brengen
 • Kan adviseren over eventuele bijkomende juridische aspecten (bijvoorbeeld contracten of algemene voorwaarden)
 • De kernwaarden van de advocatuur – onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid – in acht dient te nemen
 • Dient te voldoen aan opleidings- en kwaliteitseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Gebonden is aan gedragsregels voor de advocatuur en onderworpen aan het tuchtrecht en toezicht door de deken hetgeen u als cliënt waarborgen biedt
 • Lid is van de specialisatievereniging de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA)

Waarom zou u voor uw incassozaak nog een incassobureau inhuren als u op basis van No Cure No Pay ook een gespecialiseerde incassoadvocaat kunt inschakelen?

“Waarom nog een incassobureau inhuren als u ook ROKS LAW kunt inschakelen?”

Incasso in heel Nederland
ROKS LAW kan aanmaningen versturen naar debiteuren in het ‘eigen’ arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Maar ROKS LAW kan uw incasso opdracht ook uitvoeren in de overige arrondissementen in Nederland. Dat zijn de volgende arrondissementen (en plaatsen van de gerechten):

 • Zeeland-West-Brabant (Breda, Middelburg, Bergen op Zoom en Tilburg)
 • Oost-Brabant (Den Bosch en Eindhoven)
 • Limburg (Maastricht en Roermond)
 • Rotterdam (Rotterdam en Dordrecht)
 • Den Haag (Den Haag, Leiden en Gouda)
 • Midden-Nederland (Utrecht, Amersfoort, Almere en Lelystad)
 • Gelderland (Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Zutphen)
 • Amsterdam (Amsterdam)
 • Noord-Holland (Haarlem, Alkmaar en Zaandam)
 • Overijssel (Zwolle, Almelo en Enschede)
 • Noord-Nederland (Leeuwarden, Groningen en Assen)

ROKS LAW is dus niet alleen uw No Cure No Pay advocaat in Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Oosterhout en Waalwijk maar ook in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en de rest van Nederland. ROKS LAW biedt u landelijke dekking.

Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten
ROKS LAW is al vele jaren actief lid van de specialisatievereniging de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA). Door de strikte opleidingseisen van de VIA is ROKS LAW steeds op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. U bent dus verzekerd van een professionele aanpak door een specialist bij uitstek.

Wilt u meer weten?

Ik vertel u graag meer over wat ik voor u kan betekenen.